SUZUKI garantie

5 jaar garantie

De fabriekswaarborg van 3 jaar (tot maximum 100.000 km) wordt door Suzuki Belgium nv verlengd met 2 jaar (tot maximum 150.000 km) en dit enkel op de door haar nieuw geleverde voertuigen. Voor alle voorwaarden, neem contact op met uw officiële verdeler

12 jaar anticorrosiewaarborg

De door Suzuki Belgium nv nieuw verkochte voertuigen genieten gedurende 12 jaar volledige waarborg tegen perforatie van het koetswerk door corrosie van binnenuit.

Suzuki Belgium nv biedt u levenslange bijstandsverlening aan op voorwaarde dat u tijdig op voorgeschreven onderhoud gaat bij een erkend Suzuki Verdeler. Zo kan je levenslang 24 uur op 24 een beroep doen op bijstandverlening bij pech of een ongeval (tel. 03 253 61 44).